Nieuwe hygiënecode van kracht

 
 Hygiënecode voor de bierbrouwerijen 2014 goedgekeurd
Minister Schippers (VWS) heeft mede namens de minister van Economische Zaken, goedkeuring verleend aan de hygiënecode voor de bierbrouwerijen 2014. De goedkeuring volgt op een verzoek van het Klein Brouwerij Collectief.
De goedkeuring wordt verleend op basis van het advies van de NVWA en vindt plaats in het kader van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen en van de Regeling diervoeders 2012. De Hygiënecode voor mouterijen en brouwerijen van november 2002 wordt bij deze ingetrokken. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2014.Staatscourant 2014, 26978
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 september 2014, 664078-126016-VGP, houdende goedkeuring van de hygiënecode voor de bierbrouwerijen 2014